۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه

سؤاستفاده جنسی از کودکان

از: دانشنامه‌ی آریانا

کودک‌آزاری جنسی


فهرست مندرجات
......

آزار جنسی کودکان یا سؤاستفاده جنسی از کودکان (به انگلیسی: Child sexual abuse)، گونه‌ای کودک‌آزاری است که شخصی بزرگسال یا نوجوانی بزرگ‌تر از یک کودک برای تحریک جنسی استفاده می‌کند. گسترهٔ سوء استفاده جنسی از کودکان شامل این موارد است: درخواست از کودک برای شرکت در رابطه جنسی (صرف‌نظر از نتیجهٔ آن)، عورت‌نمایی برای کودکان با هدف تحریک جنسی خود فرد، کودک یا ترساندن کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با کودک، یا استفاده از کودک برای پورنوگرافی کودکان.

آزار جنسی کودکان، موجب آسیب‌هایی در کودک می‌شود مانند افسردگی، اختلال تنش‌زای پس از رویداد، اضطراب، ایجاد استعداد قربانی شدن‌های آتی در بزرگسالی، جراحت‌های فیزیکی و غیره. سؤاستفاده جنسی توسط یکی از اعضای خانوادهٔ کودک، از لحاظ دینی، زنای با محارم به شمار می‌آید و موجب آسیب‌های شدیدتر و پایدارتر در کودک و ترومای روانی می‌شود به ویژه در مورد سواستفادهٔ پدر و مادر.

از نظر آماری، بیشتر سؤاستفاده‌کنندگان از پیش با کودکِ قربانی آشنا هستند. مانند برادر، پدر، عمو، دایی، پسرعمو و دیگر خویشاوندان. دیگر موارد شامل «دوستان» خانوادگی، همسایگان، نگهدار بچه و ... است. هم‌چنین بیشتر سؤاستفاده‌کنندگان مرد هستند.


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...