۱۳۹۴ بهمن ۲۰, سه‌شنبه

دستگاه عصبی

از: دانشنامه‌ی آریانا

دستگاه عصبی


فهرست مندرجات
کالبدشناسیعصب‌شناسی

دستگاه عصبی یا سیستم عصبی (به انگلیسی: Nervous system) که در فارسی به آن سامانه‌ی عصبی نیز گفته می‌شود، در بدن جانوران و انسان، اندام‌های گوناگون آن را تحت نظارت درآورده، به هماهنگی فعالیت‌های ماهیچه‌ها پرداخته، و ایجاد و توقّف ورودی‌های مربوط به حواس مختلف را باعث می‌شود. در کل، وظیفه‌ی کنترل اعمال بدن بر عهده‌ی دو سامانه‌ی عصبی و غده‌ای درونی می‌باشد، که از این میان، سامانه‌ی عصبی، از یاخته‌های عصبی و یاخته‌های کمکی تشکیل شده‌ و با ساختار و کار ویژه‌ای که دارد، در جهت ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول‌ها و اندام‌های مختلف بدن تمایز و تکامل یافته‌ است. ویژگی مهم آن عبارت از تأثیرپذیری نسبت به محرک‌های خارجی، ایجاد یک جریان عصبی که نمایانگر تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی از یک نقطه‌ی دستگاه به نقطه‌ی دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر می‌باشد. واحد ساختمانی دستگاه عصبی (Neuron) نام دارد، که در واقع یاخته عصبی است.

به این ترتیب، دستگاه عصبی با داشتن نورون‌ها، هدایت تحریکات را به‌عهده دارد. تحریکات را حس می‌کند به مغز می‌فرستد در مقابل بخش تحریک‌شده که تحریک را حس کرده است واکنش نشان می‌دهد. این تحریکات بیشتر اوقات از طریق نورون‌های واسط صورت می‌گیرد؛ زیرا به‌ندرت یک نورون بسیار بلند در بدن یافت می‌شود. تحریکات باعث تولید مواد شیمیایی می‌شوند، این واسطه‌های شیمیایی از رأس انشعابات انتهایی اکسون و دندریت که غالب اندامک‌های جسم سلولی را دارا هستند، تولید می‌شوند.


تقسیم‌بندی

تقسیم‌بندی دستگاه عصبی، براساس ساختار و عملکرد آن صورت می‌گیرد. به لحاظ ساختاری، دستگاه عصبی را می‌توان به دستگاه عصبی مرکزی (Central nervous system) و دستگاه عصبی محیطی یا پیرامونی (Peripheral nervous system) بخش کرد و به لحاظ عملکردی، می‌توان آن را به بخش‌های سوماتیک (Somatic nervous system) و احشایی (Autonomic nervous system) تقسیم نمود.


جنین‌شناسی

...


کالبدشناسیبافت‌شناسیفیزیولوژیآسیب‌شناسی[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...

ریچارد درک، وین وگل، آدام میچل، آناتومی گری، ج ۱، ص ۴۵


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:کالبدشناسیعلوم اعصابعصب‌شناسی