۱۳۹۵ اسفند ۲۷, جمعه

دهان

از: دانشنامه‌ی آریانا

دهان


فهرست مندرجات
کالبدشناسیدستگاه گوارش

دهان (به انگلیسی: Mouth، با تلفظ آمریکایی: Mouth)، عضوی از دستگاه گوارش بدن است که نقش اصلی آن آغاز فرایند گوارش و صدور اصوات است. آرواره‌ها، زبان و دندان‌ها درون حفره دهان قرار دارند.


واژه‌شناسی

...


فرگشت

...


ساختارعملکردبهداشت[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...