۱۳۹۶ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

تبارشناسی ژنتیکی

از: دانشنامه‌ی آریانا

تبارشناسی ژنتیکی


فهرست مندرجات
ژنتیکتبارشناسی

تبارشناسی ژنتیکی (به انگلیسی: Genetic genealogy)، کاربرد دانش ژنتیک در تبارشناسی (مطالعه نسب‌نامه) است که با استفاده از تست دی‌ان‌ای تبارشناسانه - در ترکیب با نسب‌نامه‌ی سنتی و داده‌های تاریخی - برای پی‌بردن به سطح و نوع روابط ژنتیکی بین افراد (تعیین رده‌ی نزدیکی و دوری ژنتیکی افراد می‌پردازد).


پیشینه‌ی تاریخی

...


کاربردها

...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...