۱۳۹۶ خرداد ۲, سه‌شنبه

جنگ‌سالار

از: دانشنامه‌ی آریانا

جنگ‌سالار


فهرست مندرجات
جنگقدرت

جنگ‌سالار (به انگلیسی: Warlord، با تلفظ آمریکایی: Warlord)، یک رهبر شبه نظامی است که قادر به اعمال قدرت نظامی در امور اقتصادی و سیاسی بر یک قلمرو محلی در یک کشور مستقل، بدون تبعیت از حکومتی مرکزی است. توانایی او بیشتر متکی بر بسیج نیروهای مسلح شبه نظامی وفادار به‌خود است.


واژه‌شناسی

جنگ‌سالار به‌معنای جنگ‌طلب، رهبر جنگ، رهبر گروه‌های جنگجو است.


پیشینه‌ی تاریخی

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...