۱۳۹۶ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

پیشینه‌ی تاریخی خودارضایی

از: دانشنامه‌ی آریانا

خودارضایی در بستر تاریخ


فهرست مندرجات
سکسولوژیخودارضایی

تاریخ خودارضایی (به انگلیسی: History of masturbation)، به‌بررسی تحولات گسترده‌ای که جنبه‌های گوناگون اخلاقی، اجتماعی، علمی و هنری خودارضایی در طول تاریخ جنسی بشر به‌خود دیده‌ است، می‌پردازد. تحریک اندام جنسی توسط خود شخص همواره از منظر قانونی، دینی، اجتماعی، کنش‌گری سیاسی و مطالعات هوشی در زمینه سکس‌شناسی بحث‌برانگیز و مورد بررسی بوده‌ است. هم‌چنین در طول تاریخ، دیدگاه‌های بشر پیرامون خودارضایی و تابوهای مرتبط با آن از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت و متغیر بوده‌ است.


در عهد باستان

...


در قرون اوسطا

...


در عصر جدید[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها │ سکسولوژی