۱۳۸۷ بهمن ۳, پنجشنبه

حسينی، سيد حشمت‌الله

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


سيد حشمت‌الله حسينی (زادۀ ۱٣٢٧ خ - )، ادبيات‌شناس افغانستان است که سال‌ها استاد زبان و ادبيات آلمانی در دانشگاه‌ کابل و استاد زبان و ادبيات دری در دانشگاه همبولت برلين بوده است.


[] زندگی‌نامه

سـيد حشـمت‌الله حسـينی فرزند "خطاط جلیل و دانشـمند نبیل، روانشـاد سـید محمدداوود حسـینی"[۱]، در ٣۱ اسد ۱٣٢٧ خورشيدی در يک خانوادۀ فاضل در باغ نواب کابل زاده شد. پدرش مردی بود که نام او در تاريخ هنر معاصر افغانستان "با هنر خط و شـعر پیوند گسـست‌ناپذیر دارد"[٢].

دکتر حسينی دورۀ آموزش ابتدايی را بين سال‌های ۱٣٣٢-۱٣٣٨ خورشيدی در مکتب "سردار جانخان" شهر کابل به پايان برد و تحصيلات دورۀ متوسطه را در دبيرستان (ليسۀ) "نجات" ادامه داد و در سال ۱٣۴۴ خورشيدی مدرک ديپلم (بکلوريا) دريافت کرد. سپس وارد دانشگاه کابل شد و در رشتۀ زبان و ادبيات آلمانی در دانشکدۀ ادبيات و علوم بشری به تحصيل پرداخت. در سال ۱٣۴٧ خورشيدی از اين دانشکده فارغ‌التحصيل شد. پس از آن، در همان دانشکده در ديپارتمنت زبان و ادبيات آلمانی به‌عنوان استاد اشتغال ورزيد و همزمان زبان دری را برای دانشجويان خارجی تدريس می‌کرد.

دکتر حشمت حسينی و مهديزاده کابلی - برلين ٢٠٠۹[] آثار علمی

دکتر حشمت حسينی آثار ارزشمندی علمی به زبان‌های فارسی دری و آلمانی دارد که شماری از آن‌ها به‌شرح زير است:

 • تفسير اشعار "هبل"، "ايشندورف"، "موريکی"، "شيلر" و "گويته" - شعرای نامدار آلمانی - در وصف شب (کار ديپلومی)، کابل: ۱۹٦٨ م، (به زبان آلمانی).
 • لغت‌نامۀ آلمانی - دری، برای کلاس‌های ابتدایی زبان آلمانی، کابل: نشر دانشگاه کابل، ۱۹٧٠ م.
 • لغت‌نامۀ آلمانی - پشتو - دری، برای تدريس زبان آلمانی برای خارجیان، کابل: نشر دانشگاه کابل، ۱۹٧٣ م.
 • Die Erzählprosa der Dari-Literatur in Afghanistan 1900–1978 (به زبان آلمانی)
 • «محاورۀ دری» کتاب درسی برای خارجیان؛ کابل ۱۹٧۴؛ (چاپ دانشگاه کابل).
 • «اصول درست‌نویسی» (از نظر املائی) و قواعد نقطه‌گذاری در زبان دری – برای خارجیان - کابل ۱۹٧۵ (چاپ دانشگاه کابل).
 • «تاریخ هنر خط»؛ کابل ۱۹٧٨ (چاپ دانشگاه کابل).
 • «میرزا عبدالقادر بیدل - پدر معانی» کابل ۱۹٨٠ (چاپ دانشگاه کابل).
 • «تأثیر ادبیات و اندیشه‌های شرقی بر اندیشمندان غربی - به‌ویژه تأثیر حافظ بر گویته»؛ مجلۀ علوم اجتماعی؛ پوهنتون کابل؛ کابل ۱۹٨٢
 • «کتاب درسی زبان آلمانی برای صنوف ۴ تا ٧»؛ کابل ۱۹٨۱-۱۹٨٣ (وزارت تعلیم وتربیه) - تألیف مشترک.
 • «برخورد گویتۀ با حافظ - برخورد وی با شرق»، برلین ۱۹٨٧
 • «سید اسماعیل، سید محمدایشان حسینی، سید محمدداؤد حسینی، سید محمدسعید حسینی، سید محمدصدیق حسینی؛ سید حمایت‌الله حسینی، سید شوکت‌الله حسینی؛ یادداشت‌ها. لایپزیک، دایره‌المعارف هنرمندان.
 • «انکشاف ژانر و موتیف در نثر داستانی دری در افغانستان» (۱۹۱۹- ۱۹٧٨)، دانشگاه هومبولد برلین ۱۹۹٢ (تیزس داکترا)
 • تغییرات اجتماعی - اقتصادی با نظرداشت ویژۀ جابه‌جایی و انتقال کار منطقۀ مرزی آلمان / پولند – به‌صورت مثال در قصبۀ کیتس و کوسترزین؛ دانشگاه تخنیکی برلین۱۹۹۴ - تألیف مشترک.
 • نوشته‌های علمی پراگنده در جریان دورۀ تدریس در دانشگاه کابل - در مجله‌ها و نشریه‌های مختلف.
 • «تأثیر ادبیات شرق بر ادبیات غرب»، مجلۀ آسماییف شمارۀ ۴، سال چهارم، شماره‌های اول، دوم و سوم سال مسلسل ۱٦، اکتوبر ٢٠٠٠ - ٢٠٠۱ م، جرمنی
 • نگاهی به هنر خوشنویسی، مجلۀ روشنی – فصلنامۀ فرهنگی و اجتماعی، کانون روشنگران افغانستان ، شماره‌های پیهم ۱٧ و ۱٨، گوتینگن – آلمان٢٠٠٢ م

[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- واصف باختری، مقدمۀ کتاب آواها و سيماها، نوشتۀ نعمت حسينی
[۲]- همان‌جا
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]