۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

نالان، خالدنالان
هیکل تراش
خالد نالان فرزند مزمل نالان در سال ۱٩۵٩ م در یک خانواده ی منور، در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب محمود هوتکی به پایان رسانید وشامل لیسه ی غازی شد. چند سالی آن جا درس خوان، اما ثانوی را در لیسه و صنایع کابل یه پایان رسانید. در سال ۱۳۵٤ خ شامل دیپارتمنت هنرهای زیبای دانشکده ی ادبیات دانشگاه کابل گردید و از آن جا سند فراغت به دست آورد. خالد نالان پس از فراغت، در دانشکده ی هنر های زیبای دانشگاه کابل به کار پرداخت و تا روی آوردن به هجرت به حیث استاد هنر هیکل تراشی در آن دانشکده ایفای وظیفه نمود.

خالد نالان در زمان که دانش آموز مکتب بود، به هنر نقاشی و هیکل تراشی دلبسته بود و به آنها می پرداخت، اما بیشترین کارها و ارزشمندترین کارهای وی بر می گردد، به زمانی که او داشجو بود. از کاهای درخور ارزش او می توان از هیکل نیم تنه فردوسی یاد کرد، که در حدودبیشتر از یک متر بلندی داشت و در دهلیز دانشکده ی ادبیات نصب بود. با دریغ که در زمان رژیم طالبان ع آن هیکل(مجسمه) فردوسی بع دستور طالبان از بین برده شد. خالد نالان فعلاً مقیم ایالات متحده آمریکاه است و جسته و گریخنه به هنرش می پردازد.