۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

وردک، عبدالرحیم

محترم ستر جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع ملی


محترم ستر جنرال عبدالرحیم وردک فرزند عبدالغنی وردک، در سال 1323 در ولایت وردک به دنیا آمده، در رشته های پیاده، کوماندو، مخابره و الکترونیک و ارکان حربی تحصیلات عالی از حربی پوهنتون، کورس عالی افسران، پوهنتون های گوناگون ایالات متحده آمریکا و مصر داشته، الی سال 1371 در بست های مختلف نظامی (قوماندان بلوک راکت انداز حربی پوهنتون، استاد در حربی پوهنتون، استاد در کورس عالی افسران، معاون اتشه نظامی در هندوستان، معاون نظامی محاذ ملی اسلامی افغانستان، آمر کمیته نظامی اتحاد مجاهدین افغانستان، ...) ایفای وظیفه نموده، و بعد از سال 1371 سمت های عضویت کمیته دفاع و امنیت، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، مسوول نظامی حرکت لویه جرگه شهر روم، عضویت کمیسیون عالی دفاع، ریاست کمیسیون جلب و جذب تعلیم و تربیه افسران، عضویت کمیسیون بازسازی اردوی ملی و معاونیت وزارت دفاع ملی را بعهده داشته است.

از بدو تشکیل حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، سمت وزارت دفاع ملی را به عهده دارد. بیش از دوصد مقاله، مضمون و اثر به لسانهای پشتو، دری و انگلیسی، در باره موضوعات نظامی نوشته و در کنفرانس های مختلف بین المللی سخنرانی نموده است. [*]