۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

دانش، محمدسرور

محترم محمد سرور دانش، وزیر عدلیه


محترم محمد سرور دانش فرزند محمد علی در سال 1340 در ولایت دایکندی فعلی، به دنیا آمده، تحصیلات خود را در رشته فقه، معارف اسلامی، حقوق و ژورنالیزم به درجه فوق لیسانس در شهر قم کشور ایران به پایان رسانیده است. بین سالهای 1361 و 1380 مسوولیت مجلات گوناگون از جمله هفته نامه وحدت، مجله سراج، مجله صراط، مجله دَر دری، مجله میثاق وحدت و مجله نگاه معاصر را به پیش برده و تالیفات متعدد از جمله 15 جلد کتاب داشته است، در لویه جرگه اضطراری اشتراک فعال داشته و در کمیسیونهای تسوید و تدقیق قانون اساسی عضویت داشته است.

در سال 1383 به حیث والی ولایت دایکندی و از ماه جدی 1383 بدینسو به حیث وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه مینماید. [*]