۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

عادل، محمدابراهیم

محترم دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم " عادل "
وزیر معادن جمهوری اسلامی افغانستان

دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم عادل فرزند محترم امام علی در سال ۱۳۳۰هـ ش در ولایت پروان چشم به جهان گشوده است. پس از انجام تحصيلات ابتدايي و ثانوي در ليسه عالي غازی، درجه دیپلوم انجنیر ی را در رشته انجنیری معادن از پولیتخنیک کابل و همچنان ماستری تخصصی خود را در رشته معادن از پوهنتون سانپترزبورگ روسیه بدست آورده است.
محترم دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم عادل از ماه جدی سال 1351 بدینسو در بخش های مسلکی ذیل وزارت معادن ایفای وظیفه نموده اند:
• در اخیر برج جدی 1351 بحیث انجنیر در معدن کرکر
• در سنبله 1352 بحیث آمر معدن کرکر
• در سنبله 1355 - 1358 جهت تحصیلات ماستری تخصصی عازم شوروی گردیده
• در برج میزان 1358 بحیث انجنیر معدن کرکر
• در برج حمل 1359 بحیث آمر معدن کرکر
• در سال 1371 بحیث معین صنایع وزارت معادن و صنایع
• در سال 1376 بحیث وزیر فوائد عامه دولت مجاهدین مستقر در مزار شریف
• در اخیر سال 1381 رئیس انستیتوت تحقیقاتی
• در سال 1383 رئیس امور معادن
• در سال 1384 ، دوره انتقالی ریاست جمهوری جلالتماب کرزی ، به حیث معین معادن وزارت معادن
• در 18 ثور 1385 به اساس پیشنهاد ریاست جمهوری و با اخذ رای اعتماد از پارلمان به مقام وزارت معادن منصوب و انجام وظیفه مینمایند.[*][**]