۱۳۸۸ اردیبهشت ۵, شنبه

جبهۀ کمونیست‌های افغانستان

در سال ۱۹۷۴ سازمان مخفی نظامیان اردوی افغانستان بنام "جبهۀ کمونیست‌های افغانستان" تاسیس گردید که در رأس آن دگروال عبدالقادر (بعدها دگرجنرال و وزیر دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان) قرار داشت. این سازمان در آستانه تحول ثور ۱۳۵۷ با تشکیلات ح.د.خ.ا مدغم گردید.[۱]


[۱]- برای معلومات بیشتر رجوع کنید به:

سلیک هاریسون، حقایق پشت پرده تهاجم شوروی بر افغانستان، ترجمه عبدالجبار ثابت، جلد اول (فصل اول)، ص ۲۴.
جنرال لیاخفسکی، توفان در افغانستان، ترجمه عزیز آریانفر، ج ۱، ص ۴۴.[*]