۱۳۸۸ اردیبهشت ۴, جمعه

ارتش سرخ شوروی در افغانستان

جنگ سرد ميان دو ابر قدرت جهان، افغانستان را به ميدان جنگ خونينی مبدل ساخت که برای مردم افغانستان جز کشتار، ويرانی و ماتم ارمغان ديگری نداشت.

مسأله اساسی را برای شوروی در شرایط جنگ سرد، همانگونه که از سوی آن کشور اعلام گردیده بود، جلوگیری از نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده امریکا از طریق مرزهای جنوبی آن زمان شوروی تشکیل می داد.

[1]*[2][3][4][5][6]*[7][8][9][10][11][12]