۱۳۸۸ اردیبهشت ۴, جمعه

قیام سوم اسفند سال ۱۳۵۸ مردم کابل

[1][2]