۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

تاريخ افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

تاریخ افغانستان

فهرست مندرجاتتاريخ افغانستان (به انگلیسی: History of Afghanistan)، سرگذشت پُر از فراز و نشیب است که به‌طور کلی، می‌توان آن را از لحاظ تحولات فرهنگی و تمدنی، به سه دوره مختلف تقسيم كرد: ۱- دوران پيش از تاريخ، ٢- دوره اساطيری، و ۳- عصر تاريخی[۱].

افغانستان، اگرچه به‌عنوان یک کشور - ملت، دارای تاریخی جدید است؛ اما، این سرزمین از لحاظ قدمت تاریخی، یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های جهان به‌شمار می‌رود.


[] افغانستان پيش از تاريخ

موقعیت طبیعی و شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی كشور افغانستان موجب شده تا این سرزمین در زمره یكی از زیستگاه‌ها و كانون‌های اجتماعی انسان پیش از تاریخ به‌شمار رود و مطالعات باستانشناسی، انسان‌شناسی و دیرین‌شناسی نیز این موضوع را تأیید كرده است[٢].


[] افغانستان از اسطوره تا تاريخ

[٣]

  ۞ پيشداديان

  پیشدادیان نخستین سلسلۀ پادشاهان در اساطیر آریايی است که از کیومرث به‌عنوان نخستین انسان و نخستین شاه آغاز می‌شود و با درگذشت گرشاسپ به پایان می‌رسد. عصر پیشدادیان به‌دو قسمت تقسیم می‌شود: از آغاز تا منوچهر و از منوچهر تا گرشاسپ. قسمت اول شامل دوره‌هایی است که آریایی‌های هندی و ایرانی هنوز با هم می‌زیستند. جمشید و فریدون از پادشاهان مشترک این دو قوم آریایی هستند. قسمت دوم، شامل عصری است که آریایی‌های ایرانی در سرتاسر شمال افغانستان امروزی مستقر شده و سلسلۀ منوچهری‌ها و زابی‌ها از این دوره اند[۴].

   ● کیومرث
   ● هوشنگ
   ● تهمورث
   ● جمشید
   ● ضحاک
   ● فریدون
   ● ایرج
   ● منوچهر
   ● نوذر
   ● زو
   ● گرشاسپ

  ۞ کيانيان

  کیانیان دومین سلسله پادشاهی در اساطیر آریايی در عصر اوستایی (دوره‌ی زرتشتی) است که موسس آن کی‌قباد است و با مرگ دارا این سلسله نیز منقرض می‌شود. شاهان این دوره را بدین سبب کیانی نامیده‌اند که نام آن‌ها با کلمۀ «کی» (کوی) که به‌معنای شاه است، آغاز می‌شد[۵].

   ● کی‌قباد
   ● کی‌کاووس
   ● کی‌خسرو
   ● لهراسپ
   ● گشتاسپ
   ● بهمن
   ● همای
   ● داراب
   ● دارا


[] افغانستان در عصر تاريخی

[٦]

  ۞ افغانستان در عهد باستان
   ● آغاز تاريخ افغانستان
   ● مقدونيان در افغانستان
   ● دولت يونانی - باختر
   ● کوشانيان
   يفتاليان

  ۞ افغانستان در قرون اوسطا
   ● افغانستان در آستانه يورش عرب
   ● دولت‌های مستقل خراسانی

  ۞ افغانستان در عصر نوين
   ● هوتکيان
   ● ابداليان
   ● محمدزاييان

  ۞ افغانستان معاصر
   ● سلطنت شاه امان‌الله و استقلال افغانستان
   ● امارت حبيب‌الله کلکانی
   ● سلطنت محمدنادر شاه
   ● سلطنت محمدظاهر شاه
   ● جمهوريت محمدداوود
   ● نورمحمد تره‌کی و حاکميت حزب خلق
   ● دوره صد روزه‌ای حفيظ الله امين
   ● ببرک کارمل و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ
   ● دکتر نجيب‌الله و خروج قوای اشغالگر
   ● دولت موقت دو ماهه صبغت‌الله مجددی
   ● برهان‌الدين ربانی و دولت مجاهدين
   ● ملا محمدعمر و امارت طالبان
   ● حامد کرزی و اشغال افغانستان توسط قوای ناتو


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: مهدیزاده کابلی، نظری بر تاریخ
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]