۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

غوربندی، عبدالقدوس

عبدالقدوس غوربندی (زادۀ ۱۳۱۲ خورشيدی - درگذشت ؟)، از اعضای با سابقه و عضو کميته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.

عبدالقدوس غوربندی در سال ۱۳۱۲ خورشيدی در چهاردهی غوربند ولايت پروان زاده شد. آموزش ابتدايی را در غوربند به پايان رسانيد و دورۀ متوسطه را تا صنف يازدهم در مدرسه علوم شرعيه به پيش برد و سپس تغيير رشته داد و وارد ليسه (دبيرستان) تخنيک ثانوی شد و سند فراغت به دست آورد.

عوربندی، پس از اتمام دورۀ دبيرستان، چندی در مرکز تربيوی هوانوردی ملکی به سمت آموزگار اشتغال ورزيد و در سال ۱۳۴۴ به منظور تحصيلات عالی در رشتۀ هوانوردی ملکی عازم آمريکا شد.

پيش از کنگره اول حزب دمکراتيک خلق افغانستان، غوربندی در محافل سياسی فعاليت داشت و در کنگره حزب حق نمايندگی را حاصل کرد. در سال ۱۳۵۴ عضويت کميته مرکزی آن حزب را کسب نمود و پس از پيروزی کودتای هفتم ثور ۱۳۵٧، وزير تجارت منصوب شد. همزمان با تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان (۶ جدی ۱۳۵۸)، زندانی گرديد و تا اول حمل ۱۳۶۶ در زندان پلچرخی به سر برد.

عبدالقدوس غوربندی، از سال ۱۳۶٧ تا ۱۳٧۰، ابتدا معاون و سپس رئيس جبهه صلح افغانستان انتخاب گرديد. او در کنگره دوم حزب دمکراتيک خلق افغانستان شرکت داشت و به عنوان عضو آزمايشی بيروی (دفتر) اجرائيه حزب وطن برگزيده شد.[۱]

پس از سقوط دولت دکتر نجيب و پيروزی مجاهدين در سال ۱۳٧۱، غوربندی کشور را ترک گفت و به آلمان پناهنده شد و در مونيخ اقامت گزيد و در سال ۱۳؟؟ در آنجا درگذشت.

پی‌نوشت‌ها


[۱]- غوربندی، عبدالقدوس، نگاهی به تاريخ حزب ديموکراتيک خلق افغانستان (حزب وطن)، چاپ ۱۳٧۹ خ، پشت جلد.
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-


جُستارهای وابسته

منابعپيوند به بیرون