ه‍.ش. ۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

سودا، محمداسماعیلدر دست تهيه است...[١]