۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

ارگ شاهی کابلتاريخچه

ارگ را در لغت به معنی قلعه‌ی کوچک در میان قلعه بزرگ گویند که دارای برج و بار باشد. در اصطلاح به معنی اقامتگاه فرمانرواست لذا به مکانی اطلاق می‌شود که در آن فرمانروای شهر، ایالت و یا کشور اقامت داشته باشد و غالباً وی از آنجا مبادرت به اداره‌ی امور می‌کند. در گذشته این مفهوم در افغانستان به دو مکان اطلاق می‌شد، یکی مربوط به قبل از جنگ دوم افغان انگلیس و دیگری به بعد از جنگ دوم مربوط می‌شود. از جمله پیامدهای زیان‌بار تجاوز دوم قشون انگلیس به افغانستان یکی هم آن بود که بالاحصار تاریخی کابل یا قلعه مستحکم پادشاهان افغانستان با قصرافسانه‌ای چهل ستون آن به دستور رابرتس انگلیس فرمانده‌ی قشون مذکور ویران گردید و از آن عمارات و بناهای باشکوه که در روزگار سدوزاییان، افزون بر اقامتگاه پادشاه و قصر چهل ستونش شامل تقریباً یک هزار خانۀ مسکونی، یک رشته بازار و چند محله‌ی نامدار بود، جز تلی از خاک چیزی دیگری باقی نماند. حضور نیروهای انگلیس این‌بار در افغانستان به درازها انجامید و چون قوای مذکور افغانستان را ترک کرده و زمام امور مملکت را به امیر عبدالرحمان خان سپردند، در واقع جای به‌نام ارگ و یا قلعه و دژی برای اقامت امیر موصوف در کابل وجود نداشت، بنابرین امیر مذکور پس از استقرار در کابل و تحکیم و تثبیت موقعیت خویش، انجینران و معماران قندهاری و کابلی را فراخواند و از آنان خواست تا کار احداث ارگ جدید شاهی را در قسمت شمالی و شمال شرقی شهر کابل آن وقت و در جوار شیرپور آغاز نمایند. به‌همین منظور امیر عبدالرحمان خان دو صد جریب زمین را در ناحیه‌ی مذکور اختصاص داد و از معماران و انجینران فوق خواست تا با استفاده از همۀ امکانات، قعله مستحکم موسوم بر ارگ شاهی را در وسط باغ وسیع بنیاد نهند. گروه انجنیران مذکور زیر نظر سید یاقوت‌شاه چرخی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد امیر عبدالرحمان که بعداً عنوان قلعه بیگی نیز شهرت یافت، با جدیت تمام و مطابق با طرح معماری آن روزگار، قلعه را با دیوارهای کنگره‌دار و تیرکش‌ها و دیگر امکانات دفاعی ساختند و در اطراف دیوار نیز خندقی برای آب کندند. همچنین در چهار طرف دیوار، چهار برج مخروطی شکل که درخویش تیرکش‌های برای توپ و سایر تجهیزات دفاعی داشت، به وجود آوردند. سلام‌خانه که در آن مراسمی در اعیاد و جشن‌ها برگزار می‌گردید نیز در جوار درب شرقی احداث شد و در همین ساختمان نخستین‌بار جلسه‌ی شورای ملی افغانستان دایر گردید. هم‌چنین مطابق با ایجابات معماری ویژه‌ی قلعه سلطنتی، در داخل ارگ کابل نیز ساختمان‌های دیگری احداث شد، از جمله دفتر برای پادشاه موسوم به دفترشاهی، مکانی ویژه برای خانواده و خانم‌های پادشاه به نام حرمسرا، اتاق‌های برای خدمت‌گاران دربار، جای مطمئن برای حفظ و نگهداری نقود و اشیای قیمتی پادشاه موسوم به خزانه شاهی، کوتی باغچه، دیپوی اسلحه و مهمات، اقامت گاه برای محافظان پادشاه، مکان نگهداری زندانیان یا محبس شاهی، آشپزخانه و انباری برای نگهداری مواد غذایی.[۱]

شعـبات

دفـتر رئیس جمهور

دفتر ریاست جمهوری مسئولیت ترتیب، تسهیل و تنظیم فعالیت‌های مربوط به رئیس جمهوری را بر عهده دارد. این دفتر از ابتدای تاسیس اداره موقت عرض وجود نمود، اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٣ به‌حیث واحد مستقل بودجوی در چارچوب اداری حکومت پذیرفته شد. آقایان سیدطیب جواد، محمدعمر داودزی، جاوید لودین به ترتیب بحیث روسای این دفتر ایفای وظیفه نموده‌اند.

در حال حاضر آقای محمدعمر داودزی رئیس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری می‌باشد، نامبرده برای بار دوم به این سمت گماشته شده است. دفتر ریاست جمهوری دارای نه ریاست زیر می‌باشد:

  ١- ریاست مطبوعات
  ٢- ریاست تشریفات
  ٣- ریاست پالیسی
  ۴- ریاست برنامه‌ها
  ۵- ریاست کادر و پرسونل
  ٦- ریاست مالی
  ٧- ریاست خدمات ارگ
  ٨- ریاست تهیه و تدارکات
  ٩- ریاست حفظ، مراقبت و بازسازی[٢]

دفتر مطبوعاتی

این ریاست شامل بخش‌های خبر، تولید، بررسی رسانه‌ها، ویب سایت، روابط با مطبوعات، بخش ولایتی، آرشیف و اداری است که در چارچوب ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری فعالیت می‌نماید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری وظیفه دارد تا آنچه مربوط به فعالیت‌های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم برساند و دیدگاه‌های رئیس جمهور را در رابطه با رویدادهای مهم داخلی و خارجی بیان نماید و همچنان افکار عمومی در رابطه به وضعیت کشور و جهان را به رئیس جمهوری انتقال بدهد.

آقایان داکتر احمدیوسف نورستانی، سید فضل‌اکبر، جاوید لودین و کریم رحیمی بعد از تاسیس اداره موقت بحیث روسای این دفتر ایفای وظیفه نموده‌اند.

آقای همایون حمیدزاده از ماه سرطان ١٣٨٦ به این طرف مسئولیت فعالیت دفتر مطبوعاتی را به عهده گرفته و به حیث سخنگوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه می‌نماید. سخنگوی رئیس جمهور دارای دو معاون می‌باشد.[٣]


شورای امنیت


يادداشت‌هايادداشت ۱:


پيوست‌هاپيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]- ارگ، سايت رسمی دفتر رياست جمهوری (جمهوری اسلامی افغانستان)
[۲]- دفـتر ریس جمهور، سايت رسمی دفتر رياست جمهوری
[۳]- دفتر مطبوعاتی، سايت رسمی دفتر رياست جمهوری
[۴]- شورای امنیت، سايت رسمی دفتر رياست جمهوری
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


1

<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>