۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

سروری، اسدالله

اسدالله سروری(زادۀ ۱۳۲۰ خ - )، رييس سازمان استخباراتی (اطلاعاتی) موسوم به اکسا در دولت به رهبری نورمحمد تره‌کی بود که بين مردم افغانستان به شکنجه‌گر بی‌رحم و خشن معروف است.

زندگينامه

اســدالله سـروری در ســال ۱۳۲۰ خـورشـيدی (۱۹۴۱ ميلادی) در ولايت غزنی افغانستان زاده شد.

تحصيلات وی، در رشته خلبانی هلی‌کوپتر در شوروی سابق انجام شده است.

او در سال ۱۹۷۲، در کودتای محمدداوود خان عليه رژيم شاهی محمدظاهر شاه شرکت داشت.

سروری همچنين از فعالان کودتای سال ۱۹۷۷ ميلادی بود که به سقوط دولت محمدداوود خان و روی کار آمدن رژيم کمونيستی در افغانستان منجر شد.

او در همان سال، رييس سازمان امنيت و استخبارات افغانستان (اکسا) شد.

در سال ۱۹۷۹، حفيظ الله امين، عليه نورمحمد تره‌کی، رييس وقت حکومت کمونيستی افغانستان دست به کودتا زد. سروری در آن کودتا، از تره‌کی پشتيبانی می‌کرد و پس از پيروزی کودتا، افغانستان را ترک کرد و راهی شوروی شد.

چند ماه بعد و با سقوط رژيم تحت امر حفيظ الله امين و روی کار آمدن ببرک کارمل، اسدالله سروری به همراه نيروهای شوروی وارد افغانستان شد.

وی تا سال ۱۹۸۰ معاون ببرک کارمل، رييس دولت کمونيستی افغانستان بود و پس از آن، به مدت شش سال، سفير افغانستان در مغولستان شد.

اسدالله سروری در سال ۱۹۹۲، پس از فروپاشی دولت دکتر نجيب‌الله، به افغانستان بازگشت و توسط مجاهدين تحت امر احمدشاه مسعود بازداشت شد و به مدت سيزده سال، در بازداشت به سر می‌برد.[۱]

اسدالله سروری همان کسی است که با روی کار آمدن رژيم کمونيستی در افغانستان، هزارن انسان زیر نظر او چنان شکنجه شدند که زير شکنجه يا به شدت آسیب دیده‌اند و يا کشته شده‌اند. در خاطرات تکان دهنده‌ای زندانيان پلچرخی که از اين شکنجه‌ها جان سالم بدر برده‌اند، صحنه‌هايی شکنجه بسيار وحشتناك‌تر بوده که نشان‌دهنده شکنجه‌های وحشتناک قرون اوسطايی با ابزار مدرن است که برای کسب اعترافات دروغ از متهمان به کار می‌رفت.


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]- حقيقی، سعيد، اسدالله سروری رييس سابق اکسا به اعدام محکوم شد، سايت فارسی بی بی سی: شنبه ٢۵ فوريه ٢٠٠۶
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]

<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>