۱۳۸۸ شهریور ۱, یکشنبه

ارغون شاه (ابوعبدالله)

ابوعبدالله ارغون شاه (زاد روز او مشخص نيست - درگذشتۀ حدود ٦۴۵ ه‍.ق)، از جمله خوش‌نویسان قرن شش و هفت هجری قمری سرزمين کابل بوده است که در خوش نویسی در عصر خود نظير و بديل نداشت.

زندگی‌نامه

ارغون شاه در قرن ششم هجری در سرزمين کابل زاده شد که در عصر خلیفه المستعصم بالله که سی و هفتمين خليفۀ عباسی بود، در بغداد می‌زيست. آریانا دایرةالمعارف در خصوص وی می‌نويسد:

    "آرغون شاه ابوعبدالله یکی از فضلا و علمای معروف کابل به شمار می‌رود "رستاقی" وی را در "سکینتةالفضلا" ستوده "ابوعبدالله زبدۀ فضلا و قدوۀ علما بوده" اصلاً از کابل و در بغداد در زمان خلیفه "المستعصم بالله" از خلفای سی و هفتم عباسیان است، توطن داشت. خط را خیلی خوش می‌نوشت و خط را از یاقوت خطاط کسب نموده بود. از این رو، در فن خوش‌نویسی از همگنان خود کوی سبقت برده است. زندگی او تا حدود ٦۴۵ هجری تعین شده [است]. از مشاهر خطاطان محسوب می‌شود. قرآن را به خط خود نوشته [است]. چنانچه شاعری در وصف خط او گفته است.

ورا خدای جهان از همه جهان دادست
خـطــی چـگــونه بـی ز لعــل رومــانـی
سـپهر و اختر و ارکان چـو وی دگر نارند
بدور خویش دبیری و نی سخدانی"[۱]


يادداشت‌هايادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامۀ آريانا توسط قاضی سيد موسی عثمان با همکاری مهديزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.


پيوست‌هاپيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:پی‌نوشت‌ها


[۱]- آريانا دایرةالمعارف، کابل: انجمن دایرةالمعارف آریانا، مطبعه عمومی کابل، چاپ ۱۳٢۸ خ، ج ؟، ص ٢٠۸


جُستارهای وابسته


منابع

پيوند به بیرون
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>