۱۳۸۸ مهر ۲۲, چهارشنبه

اسلام

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


اسلام دین یکتاپرستانه و یکی از ادیان ابراهیمی جهان است[۱] که بر پايه باور به وجود خدای يگانه که به‌زبان تازی "الله" ناميده می‌شود، و آفريننده و پروردگار همه هستی است، استوار است. در واقع، اسلام به‌معنای صلح و آرامش و نيز تسليم همه وجود خود و هميشه در برابر آن خدای يکتا است.[٢]


[] واژه‌شناسی

اسلام در زبان عربی از ریشه (س-ل-م) که به‌معنای "تسلیم‌شدن؛ واگزاری؛ آشتی؛ صلح" است، مشتق شده ‌است.[*]


[] اسلام چیست؟

اسلام در لغت مشتق از "سلم" و به معنی داخل شدن در سلامتی و آرامش و انقیاد است[٣] و معنی اصــطلاحی و شــرعی آن عبارت اســت از تدین به دین اســلام.[۴] به‌طور کلی، دربارۀ معنای اسلام گفته می‌شود: "اسلام به‌معنای تسلیم بودن در مقابل احکام و دستورات پروردگار جهان، است. و مسلمان کامل کسی است که به خدا و روز قیامت و پیامبری محمد(ص) ایمان داشته، و در همه زندگی، در پندار، گفتار و کردار خود، تسلیم اوامر و دستورات خدا باشد."

در سوره آل عمران آيه ٩١ آمده است که: "انَ الدين عندالله الاسلام" (دين در نزد خداوند اسلام است) در آيه ٧٩ همان سوره نيز آمده است که:

"قل آمنا بالله و ما انزل علينا و ما انزل علی ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عيسی و النبيون من ربهم، لا نفرق بين احدٍ منهم و نحن له مسلمون"

(بگو ايمان آورديم به خدا و آنچه نازل شده برما و آنچه نازل شده بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب. و آنچه داده شد موسی را و عيسی را و رسولان را از پروردگارشان، جدا نمی‌کنيم ايشان را از يکديگر، و ما او را(خداوندرا) مسلم هستيم.)

در آيه ٨٠ همان سوره باز هم می‌‌خوانيم که "ومن يبتغ غير الاسلام دينا، فلن يقبل منه و هو فی الآخره من الخاسرين"

(هرکس غير از اسلام دين ديگری را دنبال کند، هرگز از او پذيرفته نخواهد شد، و در آخرت از زيانکاران است)

بنابر آنچه در آيات فوق ملاحظه می‌‌شود، منظور از لفظ "اسلام" در قرآن گروه خاصی که خود را صرفا پيرو محمد رسول و آداب و مناسک خاصی بدانند نيستند، بلکه همه‌ی ملت‌های ديگر، اعم از کليمی، مسيحی، زردشتی و هر آيين ديگری که هدف آنان صلح و سلامت برای همه‌ی جامعه‌ی بشری باشد مسلم هستند. و هر گروهی که جز اين بيانديشد و عمل کند اگرچه نام اسلام يا هر دين ديگری را هم بر خود نهاده باشند، مسلم نيست و از او پذيرفته نخواهد شد. اين نکته نيز بديهی می‌نمايد که سالم سازی خويش و جامعه امری نسبی است و همچنين متناسب با شرايط زمان و مکان متغيير و سيال می‌باشد.


[] اصول دين اسلام

سه اصل اعتقادی دين اسلام عبارت‌اند از: توحید، نبوت و معاد. اما اصول دین در تشیّع پنج‌گانه است و علاوه بر سه اصل يادشده، به دو اصل دیگر یعنی عدل و امامت نیز باور دارند.


[] ارکان اسلام

اسلام بر پنج پایه استوار است: کلمه‌ی شهادت، نماز، روزه، زکات و حج.


[] کلمه‌ی شهادت

پذیرش اسلام برای هر فردی با گفتن شهادتین آغاز می‌شود. شهادتین به زبان آوردن دو جملهٔ "لا اله الا الله" و "محمد رسول الله" است، و در مذهب شیعه عبارت "علی ولی الله" را نيز بر آن افزوده‌اند. این جملات به ترتیب به‌معنای "شهادت می‌دهم هیچ خدایی جز الله وجود ندارد" و "شهادت می‌دهم محمد پیامبر الله‌ است" و "شهادت می‌دهم که علی ولی خداست" هستند.[*]


[] نماز[] روزه يا ماه رمضان

روزه يا ماه رمضان یکی از ارکان اساسی دین مبین اسلام است.[*]

[] زکات[] حج
[] :[] :
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]- دکتر گيلانی، آيا شـما می‌دانـيد اسـلام چيسـت؟
[۳]- مجمع البیان، ج ۱، ص ۴٢٠، مفردات راغب، کلمه "سلم‏".
[۴]- اسلم فلان، ای تدین بالاسلام. اقرب الموارد، ج ۱، کلمه "سلم‏".
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20][برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]