۱۳۸۸ آبان ۳, یکشنبه

دستگاه‌های بدن انسان

از: دکتر نیلوفر مهدیزاده کابلی

دستگاه‌های بدن انسان


فهرست مندرجات

.بدن انسان مانند تن همه جانوران از چندین دستگاه درست شده است که این دستگاه‌ها از اندام‌ها و اندام‌ها از بافت‌ها و بافت‌ها از یاخته‌ها (سلول‌ها) ساخته شده‌اند.

به مجموعه‌ای از اندام‌ها که کارشان با یکدیگر هماهنگ و مرتبط است دستگاه گفته می‌شود. هر دستگاه یکی از ویژگی‌های حیاتی (مثل تغذیه، نفس، حرکت ‌و ...) را به‌عهده دارد.


دستگاه‌های بدن انسان
 • دستگاه ادراری
 • دستگاه تناسلی
 • دستگاه گوارشی
 • دستگاه قلبی-عروقی
 • دستگاه عصبی
 • دستگاه تنفسی
 • دستگاه استخوان‌بندی
 • دستگاه عضلانی
 • دستگاه پوستی
 • دستگاه ایمنی
 • دستگاه غدد درون ریز


اعضای خارجی بدن انسان
 • پوست
 • سر
 • پیشانی
 • صورت
 • چشم
 • چانه
 • لب
 • گوش
 • بینی
 • دهن
 • زبان
 • دندان
 • گردن
 • گلو
 • سیبک گلو
 • آرواره
 • کتف
 • بازو
 • آرنج
 • مچ
 • دست
 • انگشت
 • ستون فقرات
 • قفسه سینه
 • دنده
 • پستان
 • شکم
 • باسن
 • پا
 • ران
 • ساق پا
 • زانو


اعضای داخلی بدن انسان
 • غدد فوق کلیوی
 • آپاندیس
 • مثانه
 • معده
 • مغز
 • روده دوازدهه
 • کیسه صفرا
 • طحال
 • قلب
 • روده
 • کلیه
 • کبد
 • شش
 • لوزالمعده
 • غده پاراتیروئید
 • غده هیپوفیز
 • غده پروستات
 • غده تیموس
 • غده تیروئید
 • غده اپی فیز
 • غده اشکی
 • غدد بزاغی
 • تخمدان
 • بیضه


[] يادداشت‌ها

[] پی‌نوشت‌ها
[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-


[] جُستارهای وابسته

اسکلت (skeleton)
چگونگی تغذيه جنين (the newborn baby)
حواس (the senses)
دستگاه ادراری (urinary system)
دستگاه تناسلی زن female reproductive system
دستگاه تناسلی مرد (male reproductive system)
دستگاه تنفسی (respiratory system)
دستگاه عصبی (nervous system)
دستگاه قلبی - عروقی (cardiovascular system)
دستگاه گوارشی (digestive system)
رشد كودك (the growing child)
عضلات (muscles)
غدد درون ريز (endocrine system)
لقاح و باروری (conception and pregnancy)


[] سرچشمه‌ها