۱۳۸۸ آبان ۱۱, دوشنبه

ماکس وبر

از:


فهرست مندرجات


ماکس کارل امیل وبر (زادۀ ۱۸۶۴ م - درگذشتۀ ۱۹۲۰ م)، جامعه‌شناس آلمانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی بود که از بنیانگذاران جامعه‌شناسی جدید محسوب می‌شود.


[]

ماکس وبر در ۲۱ آوریل ۱۸۶۴ میلادی در شهر ارفوت ایالت تورینگه آلمان زاده شد. پدرش حقوقدان، از خانواده‌ی صاحبان صنایع و تجار نساجی "وستفالی" بود که در سال ۱۸۶۹ با خانواده‌اش به برلين آمد و عضو "دیت" شهری، نماینده‌ی "دیت" پروس و نماینده‌ی "رایشتاک" شد. وی جزو گروه لیبرال‌های دست راستی تحت رهبری "بنیگس" از اهالی "هانور" بود.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشتها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوستها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پینوشتها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمهها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>