۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

غزنوی، سلطان محمودفهرست مندرجات


ابوالقاسم محمود بن سبکتکین (زادۀ ۳۸۹ ه.ق - درگذشتۀ ۴۲۱ ه.ق)، ملقب به سیف‌الدوله، یمین‌الدوله، امین‌الملة، غازی و مشهور به سلطان محمود غزنوی پادشاه سلسله غزنویان بود. سلطان محمود که نخستین پادشاه مستقل و بزرگ‌‌ترین فرد خاندان غزنوی است. به دلیری و بی‌باکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام، به‌ويژه غزوات او در هند و غنایمی که از آنجا آورده، مشهور است. وی اولین فرمانروا در قلمرو خلافت اسلامی است که به‌خود عنوان "سلطان" داد تا استقلال خود را از دستگاه خلافت نشان دهد. سلطان محمود شهر غزنه را به مرکز امپراتوری خود که شامل افغانستان، بخش عمدۀ از ایران کنونی، شمال غرب هند (پاکستان امروزی و قسمتی از هند) می‌شد، تبدیل نمود.[۱]


[] زندگی‌نامه[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] آرامگاه سلطان محمود غزنوی

آرامگاه سلطان محمود غزنوی که يکی از ساختمان‌های عصر غزنويان است، در شش کیلومتری شمال شرقی شهر غزنی افغانستان قرار دارد. این ساختمان در زمان خود سلطان محمود غزنوی به‌نام عمارت فروزی شهرت داشت و پس از مرگ و خاک سپاری او در آن‌جا، به روضه مشهور شد. آرامگاه سلطان محمود، در پی جنگ‌های چندین ساله‌يی اخير و اوضاع جوی در حدود ۳۰ درصد ویران شده است. این آرامگاه در سال ۱٣٨٧ خورشيدی دوباره تعمير شده است. قريه‌يی که در آن‌جا آرامگاه سلطان محمود واقع شده، پر جمعيت‌ترین مکان در ولایت غزنی است.[عارفی بسمل، ظاهرشاه (از غزنی)، آرامگاه سلطان محمود غزنوی، ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد]


[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- سلطان محمود، ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون


<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>