۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه

رخشانه، حميده

خانم رخشانه در کابل تولد شده و در مکتب ملالی درس خوانده است.

مادر رخشانه، بی بی خدیجه معلم موسیقی و خیاطی بود که هم آرمونیه می نواخت و هم با همه راگ های موسیقی آشنایی داشت.

خانم رخشانه که نام اصلی او حمیده است در شروع، آواز خوانی را روی ستیژ زینب ننداری شروع کرد. سپس به تشویق پدرش جنرال اصیل خان به رادیو رفت.

در شروع به نام فروزان آواز می خواند و بعدها به نام رخشانه به شهرت رسید.

اولین آهنگ رخشانه در رادیو کابل آهنگی بود با این مطلع : "ای دلستانم، آرام جانم، بشنو دمی آه و فغانم"

رخشانه، بعداً آهنگ "چشم سیاه داری قربانت شوم من" را خواند که این آهنگ نه تنها در افغانستان، بلکه در ایران و تاجکستان نیز معروف شد. وی حدود 600 آهنگ در رادیو افغانستان ضبط نموده است.

این آواز خوان معروف بیست و هشت سال است با فامیل خود در امریکا زندگی میکند.[*]