۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه

سرور، خان‌آقا

خان آقا سرور در سال ١٣١٩ خورشیدی در محمد آغه کوهستان تولد شد.

هنوز شاگرد مکتب بی بی مهرو بود که او اولین بار روی ستیژ نقشی موفقانه اجرا کرد. سپس نقش های را هم با هنر پیشه های معروف روی ستیژ شهری ننداری اجرا نمود. سرور بعد از سپری نمودن دوری تحصیل در موسسه هنر های زیبا، برای تحصیلات عالی در رشته سینما به هند رفت و در آنجا در چندین فلم نقش های را موفقانه بازی نمود. پس از بازگشت از هند به صفت استاد در کورسهای آرت و دراماتیک شامل وظیفه شد.

خان آقا سرور، اولین بار در فلم "مانند عقاب" و بعد دردو قسمت از فلم "روزگاران" نقش اول را بازی کرد.

این هنرمند در کنار تمثیل، آواز هم میخواند. حدود هفتاد آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان دارد که اکثر آنرا با خانم خود منیره سرور خوانده است.

از خان آقا سرور نوشته های مهم در جراید و مجلات افغانستان به چاپ رسیده است. کتاب "تیاتر در افغانستان" از جمله کارهای تازه خان آقا سرور است که آنرا در کانادا نوشته است.[*]