۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

امین‌المکاتیب، سردار عبدالوهاب خان

از: مهديزاده کابلی

اين مقاله نياز به ويرايش و گسترش دارد!


فهرست مندرجات


سردار عبدالوهاب خان (ملقب به امین‌المکاتیب) (زادۀ ۱۲۲٧ خ - درگذشتۀ ۱۲۹۹ خ)، از مجاهدین جنگ میوند، مشاور خاص و نائب سردار محمدایوب خان در دارالحکومۀ هرات، و در دورۀ امير حبيب‌الله خان، سرمنشی حضور و چندی هم حکمران ترکستان بود.


[] زندگی‌نامه

سردار عبدالوهاب پسر ارشد سردار میر افضل خان فرزند سردار پردلخان فرزند سردار پاینده محمدخان فرزند حاجی جمالخان (محمدزايی) قندهاری است که در سال ۱۲۲٧ هجری خورشيدی زاده شد.

خواهر سردار عبدالوهاب خان، بی بی عایشه نام داشت که خانم محبوب امیر شیرعلی خان (ملکه افغانستان) و مادر ولیعهد عبدالله جان بود. اين ولیعهد جوان در سن ۱۴ سالگی در بالا حصار کابل که محل بودوباش سلاطین آن زمان افغانستان بود، درگذشت و بعدها آشکار شد که به وی زهر خورانده‌اند.


[]
[]
[] :
[] :
[] :
[] :
[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهديزاده کابلی با همکاری عبدالتواب وهاب برشتۀ تحرير درآمده است. اطلاعات و تصاوير توسط آقای عبدالتواب وهاب به دانشنامۀ آريانا ارسال شده است و برای نخستين‌بار در اين دانشنامه منتشر می‌شود.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون


<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>