۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

طوفان نوح

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


طوفان نوح يا طوفان بزرگ (Great Flood)، فاجعه‌يی بود که بنا به اساطیر از سوی خدا یا خدایان برای نابودی انسان‌ها به‌وقوع پيوست. داستان طوفان، در تورات و قرآن به نوح نسبت داده شده ‌است؛ به همین دلیل یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن با نام طوفان نوح یاد می‌کنند. اما این داستان، یک داستان رایج در بین اقوام باستانی است که نظیر آن را می‌توان در اوستا، کتاب‌های هندو، متون قدیم یونانی، و به‌ويژه در حماسه گیلگمش ديد.


[] طوفان بزرگ در اسطوره‌ها

قدیمی‌ترین نوشته‌ای که تاکنون درباره داستان طوفان بزرگ به دست آمده، سنگ‌نبشته‌هایی‌است که از سومریان و بابلیان باستان به‌جا مانده است. این سنگ‌نبشته‌ها در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده‌اند، به‌همین دلیل سومریان و بابلیان پیش‌تر از ساير اقوام، داستان طوفان را نگاشته‌اند. طوفان در سنگ‌نبشته‌های سومری، زیوگیدو يا زیودسورا (Zi-ud-sura يا Ziusudra) ناميده شده است.

طوفان بزرگ، اثر گوستاو دوره

مادامی که جرج اسمیت، دانشمند انگلیسی که از کارکنان موزه بریتانیا بود، لوحه یازدهم منظومه گیلگمش را کشف کرد و کلید رمز آن را گشود، آشکار شد که داستان توفان نوح ساخته و پرداخته نویسندگان تورات نبوده، بلکه از روایت‌های سومری سرچشمه گرفته است. دانشمندان دلیل اين حقيقت را همانندی رویدادهای طوفان نوح در تورات و طوفان سومری و بابلی دانسته‌اند.

دانشمندان افزوده‌اند، با وجود اين که داستان طوفان در تورات، با شرح بیشتری نگاشته شده‌ است، رویدادهای داستان طوفان سومری و بابلی با رویدادهای داستان طوفان نوح در تورات، تا حدود زيادی هماهنگ است. به‌طور مثال، در داستان سومری و بابلی، آمده ‌است که کشتی طوفان با قیر اندود شد و سازنده کشتی، خود قهرمان طوفان است. این توصیف در سفر پیدایش در تورات نیز تکرار شده ‌است. در هر دو سند آمده ‌است که خدا يا خدایان، شخصی را از روی‌دادن طوفان آگاه کردند و او با افراد خانواده‌اش در یک کشتی نشست و از هر نوع جانور، جفتی در آن نهاد و از طوفان رهایی یافت. همچنان در هر دو روایت، مدت طوفان هفت روز دانسته شده ‌است. در متن سومری و بابلی بيان شده که در دوره طوفان، زیوگیدو به پیشگاه آن خدای آسمان و انلیل خدای خدایان، قربانی کرده و آن‌ها را پرستش می‌کند. در دیلمون، انو و انلیل به زیوگیدو زندگی جاویدان می‌بخشند. معنی لغوی زیوگیدو دیدن زندگی‌ است. در این متن از این که چرا انکی تصمیم به نابود کردن بشر گرفت، سخنی نرفته ‌است.
[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]


<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>