۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

لغمانی، سید قاسم خان

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


سيد قاسم خان لغمانی (معروف به مير صاحب) (زادۀ ۱٢٦٧ خ - درگذشتۀ ١٣۵٧ خ)، يکی از فعالان برجستۀ دورۀ اول و دوم جنبش مشروطيت افغانستان بود.


[] زندگی‌نامه

سيد قاسم خان فرزند ملا غلام‌جان ‌خان، در سال ۱٢٦٧ خورشيدی در يک خانوادۀ روحانی در چهارباغ ولایت لغـمان به دنيا آمد.[۱] پدرش عالم دينی و آموزگار امير حبيب‌الله خان بود[٢]. مقدمات علوم عربی و ادبیات دری را نزد پدر فراگرفت و ظاهراً تحصيلات رسمی نداشت و علوم متداول زمان خود را به گفتۀ احسان لمر به‌طور خصوصی آموخت.[٣] اما به قول علامه عبدالحی حبيبی از دانش‌آموختگان مکتب (مدرسه) حبيبيه بود.[۴] به‌هر حال، در شانزده سالگی عضویت دفتر "تألیف سراج الاحکام" را حاصل کرد و پس از دو سال به‌عنوان آموزگار زبان‌های دری و پشتو و رياضی در مدرسه حبیبیه گماشته شـد.[۵]


[]
[][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :


[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- احسان لمر، میر سید قاسم (میر صاحب)، سايت خاوران
[۲]- افغانستان در مسير تاريخ، ج ۱، ص ٧٢٠
[۳]- احسان لمر، همان‌جا
[۴]- جنبش مشروطيت در افغانستان، ص ٢۱٠؛ اين قول علامه عبدالحی حبيبی بعيد به‌نظر می‌رسد؛ چرا که اگر مير صاحب در شانزده سالگی مشغول به‌کار شده باشد، در زمان تأسيس مدرسه حبيبيه در سال ۱۹٠۳ ميلادی (۱۲۸۲ خورشيدی) فقط پانزده سال داشت. بنابر اين، با چنين شرايط، می‌توانست تنها يک سال در آنجا درس خوانده باشد.
[۵]- احسان لمر، همان‌جا
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>