۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

شعاع، مير علی‌اصغر

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


مير علی‌اصغر شعاع (زادۀ ۱٢٨٨ خ - درگذشتۀ ۱٣٣٦ خ)، از دانشمندان برجسته، روشن‌فکران دینی، اهل قلم و سخنور توانای افغانستان بود.


[] زندگی‌نامه

میر علی‌اصغر شعاع فرزند میر علی‌اکبر میر آقا در سال ۱٢٨٨ خورشيدی در یکی از خانواده‌های مذهبی (اهل تشيع) در محلۀ چنداول شهر کابل زاده شد. پدرش مير علی‌اكبر معروف به مير آقا از علمای معروف شيعه در آن زمان بود. شعاع مقدمات (علوم متداول حوزه دينی، مانند صرف و نحو، منطق و بيان) را نزد پدرش فرا گرفت و سپس ادبیات عرب، منطق و برخی از معارف اسلام را (به‌صورت پيشرفته) آموخت. آن‌گاه وارد مدرسه‌ی دارالمعلمین کابل شد و مدت نه سال به تحصیل و علم‌اندوزی در آن مرکز علمی پرداخت. در همان‌جا بود که به آموختن دو زبان عربی و انگلیسی رو آورد. به‌گفتۀ محمدوحيد شيونی زبان عربی را از آموزگار مصری به‌نام "زيدان بدران" و زبان انگليسی را نزد شخصی به‌نام (علی‌اختر هندی) آموزش ديد[*] و در پرتو استعداد ذاتی، علاقه‌ی زیاد و تلاش پیگیر توانست بر این دو زبان تسلط تام پیدا کند.

شعاع پس از ختم تحصيل به‌عنوان آموزگار (معلم) در دبيرستان‌های "استقلال" و "غازی" اشتغال ورزيد. همزمان، وی به ترجمه مقالات علمی و اجتماعی از منابع عربی و انگليسی مي‌پرداخت و در روزنامه‌های "اصلاح" و "انيس" به نشر می‌سپرد. به مرور زمان نوشته‌ها و مقالاتش پای او را به مطبوعات افغانستان باز کرد و سپس به‌کار روزنامه‌نگاری پرداخت. او نخست به‌عنوان محرر (نويسنده)، بعد به‌عنوان سردبير و مدتی هم به‌عنوان معاون اداره نشراتی روزنامۀ اصلاح انجام وظيفه کرد.

در سال ۱٣٢٧، شعاع در انجمن نويسندگان دايرةالمعارف آريانا پذيرفته شد.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]