۱۳۸۸ دی ۲۲, سه‌شنبه

ادبيات پشتو

از: پوهندوی محمدآصف بهاند استاد پيشين پوهنځی ادبيات و زبان پوهنتون کابل؛ و مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


ادبیات پشتو یا پختو به ادبیاتی گفته می‌شود که به زبان پشتو نوشته شده باشد. ادبيات پشتو، تاريخ کهن دارد و شامل دو گونه اصلی شعر و نثر است. کهنترین آثار به‌جا مانده در زبان پشتو به قرنهای نهم و دهم هجری قمری (پانزدهم و شانزدهم ميلادی) تعلق دارد.[۱] در میان چهره‌های شناخته شده ادبیات پشتو می‌توان به رحمان بابا و خوشحال خان ختک در شعر اشاره کرد.


[] تاريخچه

قديمی‌ترين اثر مکتوب زبان پشتو به قرن هفتم هجری قمری می‌رسد. اين کتاب "تذکرةالاوليا" نام دارد که تأليف سليمان ماکو (٦۱٢ هجری) است.


[] ادبيات کهن[] ادبيات ميانه[] ادبيات معاصر[] متون[] شاعران[] نویسندگان[] :[] :[] :[] :[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ایرج پروشانی، پشتو (یا پختو)، دانشنامۀ جهان اسلام، ج ۵
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]