۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

وردک، غلام‌فاروق

از:


فهرست مندرجات


غلام‌فاروق وردک (زادۀ ۱٣٣٨ خ -)، از ماه ميزان (مهر) ۱٣٨٧ خورشیدی به این سو، وزير معارف افغانستان است.


[] زندگی‌نامه

غلام‌فاروق در سال ۱٣٣٨ خورشيدی در ولسوالی سيد آباد ولايت ميدان وردک زاده شد. آموزش‌های ابتدايی و متوسط را در زادگاه‌اش و ليسه (دبيرستان) را در کابل به پايان رساند. در سال ۱٣٦۱ وارد دانشکدۀ داروسازی (فارمسی) دانشگاه پنجاب پاکستان گرديد و در سال ۱٣٦۵ از اين دانشگاه فارغ شد. سپس بين سالهای ۱٣٦۵-۱٣٧٠ خورشيدی، در کميته سويدی برای افغانستان در شهر پيشاور مشغول به خدمت گرديد. طی سال‌های ۱٣٧۵-۱٣٨٠ در حالی که در دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد اشتغال می‌ورزيد، مدرک فوق‌ليسانس خود را در رشتۀ مديريت از دانشگاه پريستون در پيشاور به‌دست آورد.

فاروق وردک در ماه حوت سال ۱٣٨٢ از جانب رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان به‌عنوان رئيس دارالانشای دفتر مشترک تنظيم انتخابات منصوب گرديد و سپس در دلو سال ۱٣٨٣ به‌عنوان رئيس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران گماشته شد. او افزون بر اين، ریاست دارالانشای جرگه امن منطقه‌ای را نيز پيش می‌برد. فاروق وردک در ماه ميزان ۱٣٨٧ از سوی حامد کرزی به‌عنوان وزير معارف به پارلمان معرفی گرديد که پس از کسب رای اعتماد تا اکنون در اين سمت انجام وظيفه می‌کند. وی به زبان‌های دری، پشتو، اردو و انگليسی تسلط دارد.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>