۱۳۸۸ بهمن ۲۰, سه‌شنبه

زبان‌شناسی

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


زبان‌شناسی (Linguistics) دانشی است[۱] که زبان‌های طبيعی[٢] را مطالعه می‌کند[٣]. زبان‌شناسی شامل شاخه‌های گوناگون است که يکی از شاخه‌بندی‌های مهم و پذيرفته شده‌ی اين دانش، تفاوت بين مطالعات ساختار زبان (دستور زبان = grammar) و علم معانی يا معنی‌شناسی (semantics و pragmatics) است.[۴]


[][][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- Fromkin, Victoria; Bruce Hayes; Susan Curtiss, Anna Szabolcsi, Tim Stowell, Donca Steriade (2000). Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory. Oxford: Blackwell. p. 3. ISBN 0631197117. [ارجاع دست دوم]
Martinet, André (1960). Elements of General Linguistics. Tr. Elisabeth Palmer (Studies in General Linguistics, vol. i.). London: Faber. p. 15. [ارجاع دست دوم]
[۲]- زبان طبیعی (Natural language) به هر کدام از زبان‌هایی گفته می‌شود که توسط بشر در دنیا صحبت می‌شود و خودبه‌خود پدید آمده و تکامل یافته است. به‌عنوان مثال می‌توان زبان‌های فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، و چینی را ذکر کرد. معمولاً این عنوان را در برابر زبان‌های مصنوعی مثلِ منطقِ صوری به کار می‌برند. هدف منطق از دیدگاه بسیاری از متفکران بازسازی ساختار زبان طبیعی است. [برگرفته از: زبان طبیعی (با اندک تغيير)، ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد]
[۳]- Halliday, Michael A. K.; Jonathan Webster (2006). On Language and Linguistics. Continuum International Publishing Group. p. vii. ISBN 0826488242. [ارجاع دست دوم]
Greenberg, Joseph (1948). "Linguistics and ethnology". Southwestern Journal of Anthropology 4: 140–47. [ارجاع دست دوم]
[۴]- Linguistics، From Wikipedia, the free encyclopedia
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]