۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

رسول، زلمی

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


دکتر زلمی رسول (زادۀ ۱٣٢٣ خ - )، در حال حاضر وزير امور خارجه اقغانستان است.


[] زندگی‌نامه

زلمی رسول فرزند پوهاند دکتر عبدالقیوم رسول در سال ۱٣٢٣ خورشيدی در شهر کابل زاده شد. تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در دبيرستان (لیسه) استقلال به پايان رساند و در رشته پزشکی (طب)، از دانشگاه پاریس در فرانسه مدرک دکترا به‌دست آورد.

وظایفی عمده‌ی که به‌انجام رسانيده است، می‌توان از: دکتر در انستیتوی تحقیقات بيماری‌های قلبی پاریس، مسوول نشریه حقیقت افغان مربوط جهاد افغانستان در پاریس، دکتر در بيمارستان (شفاخانه) قوای مسلح عربستان سعودی، رئیس دفتر محمدظاهر شاه سابق در روم، وزیر هوانوردی ملکی و توریزم در اداره موقت و مشاور امنیت ملی افغانستان نام برد.

دکتر زلمی رسول به‌زبان‌های پشتو، دری، انگلیسی، فرانسوی، ایتاليايی و عربی آشنايی کامل دارد و بیشتر از ٣٠ اثر علمی در نشرات پزشکی (طبی) امریکا و اروپا به نشر سپرده است و همچنان عضو جمعیت نفرولوژی (Nephrology) امریکا است.

در دیماه ۱٣٨٨ خورشيدی، دکتر زلمی رسول به‌جای دکتر سپنتا به‌عنوان وزیر خارجه افغانستان پیشنهاد شد و توانست از سوی پارلمان (ولسی جرگه) افغانستان - با ۱۳۲ رای مثبت، ٨۲ رای مخالف، ۴ رای باطل و ۵ رای سفید - رای اعتماد به‌دست بیاورد.[*][*][*]


[]
[]
[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]