۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

تاريخ ايران

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


دست کم ٣٠ سال است که اروپا ایران را به حال خود گذاشته: ایران با انقلاب، روزگار پرشیا بودن خود را کنار گذاشته و با نام تازۀ ایران به دورۀ دیگری درآمده است. چهره‌ای که در رسانه‌های اروپایی از ایران و ایرانی نشان داده می‌شود، مردمی را بازمی‌نمایاند که به زندگی خود سرگرم‌اند و با آن کنار آمده‌اند و حتی از آن خوشنودند. پس اروپا نیز باید دلارهای نفتی را از این کشور بگیرد و به کارهای دیگر هم کاری نداشته باشد! اما دگرگونی‌های سال گذشتۀ ایران، اروپایی‌ها را یاد دورۀ پرشیا انداخته است!

ویژۀ هفته‌نامۀ آلمانی اشپیگل در بارۀ ایران (شمارۀ ٢-١، ٢٠١٠ م)[۱]


[][][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: اطلس تاريخ ايران: پيش از اسلام و بعد از اسلام
پيوست ٢: بهرام روشن‌ضمیر، جستارهایی تحلیلی درباره تاریخ کهن ایران: بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، بخش پنجم، بخش ششم، بخش هفتم، ...
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- اکبری شالچی، امیر حسین، اشپیگل طلسم را شکست!، وبلاگ عاقلان دانند!
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]