۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

شیفته، سلامت

از: مهدیزاده کابلی


فهرست مندرجات


دکتر سلامت شیفته (زادۀ ۱٣۱٧ خورشیدی - )، نویسنده، شاعر، هنرپیشه، نقاش، سراینده و دانشمند، از هنرمندان نامور افغانستان است که هنر را در خدمت معرفی فرهنگ این کشور قرار داده است.


[] زندگی‌نامه

سلامت شیفته فرزند غلام‌محمدخان در سال ۱٣۱٧ خورشیدی در نوآباد ده افغانان به‌دنیا آمد. وی از همان کودکی با رنج، درد و سختی‌های زندگی آشنا شد. هنوز دو و نیم سال داشت که مادرش درگذشت و چندی نگذشته بود که پدر او نیز چشم از جهان فرو بست و آموزش و پرورش را زیر سرپرستی برادر بزرگ‌اش، گل‌احمد شیفته، آغاز کرد.

در سال ۱۳٢۳، شیفه وارد پیش دبستان (مدخل) شد و آموزش‌های دورۀ ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان نجات (امانی) به پایان رساند.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]