۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

جشن مهرگان

از: مهدیزاده کابلی


فهرست مندرجات


جشن مهرگان پس از نوروز بزرگ­ترین جشن قوم آریایی و بازمانده‌ای از آیین مهرپرستی است.


[] تاریخچه

جشن مهرگان یکی از کهن‌ترین جشن‌ها و گردهمایی‌های آریاییان (ایرانیان و هندوان) است که در ستایش و نیایش مهر یا میترا برگزار می‌شود.[مرادی غیاث‌آبادی، رضا، یکم و شانزدهم مهرماه: جشن میتراکانا، جشن مهرگان، سایت پژوهش‌های ایرانی] تا آنجا که منابع مکتوبِ موجود نشان می‌دهد، دیرینگیِ این جشن دستکم تا دوران فریدون باز می‌گردد.[همان‌جا] از این روی، همانطوری که نوروز را به جمشيد - پادشاه افسانه‌ای آریاییان - نسبت می‌دهند مهرگان نيز به‌پيروزی فريدون - پادشاه ديگر اساطیری آریایی - بر ضحاک نسبت داده می‌شود.[جشن مهرگان، هفته‌نامه اشو زرتشت]


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: محمدآصف فکرت، جشن مهرگان
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]