جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

خیبر، میراکبر

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[چهره‌های سیاسی افغانستان][حزب دمکراتیک خلق]


میر اکبر خیبر (زادۀ ۱۳۰۴ خ - درگذشتۀ ۱۳۵٧ خ)، نویسنده چپ و از نظریه‌پردازان برجسته‌ و پیشکسوت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود که مرگش نه‌تنها سرنوشت افغانستان را رقم زد، بلکه بهانه‌ی کودتایی شد که افغانستان و منطقه را وارد مرحله دیگری کرد و بر مناسبات بین‌المللی قدرت‌های بزرگ تأثیری چشمگیر گذاشت[۱].


[] زندگی‌نامه


[] دیدگاه‌ها
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: جمال‌الدین موسوی، میراکبر خیبر نظریه پرداز سوسیالیست
پيوست ٢: محمدعيسی کارگر، حفيظ‌الله امين، ترور مير اکبر خيبر و قتل سردار محمد داوود
پيوست ۳: نصیر مهرین، چه کسی میر اکبرخیبر راتِرور کرد؟
پيوست ۴: غرزی لایق، يك راز سر به مهر!
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- جمال‌الدین موسوی، میر اکبر خیبر نظریه‌پرداز سوسیالیست، وب‌سایت فارسی بی بی سی: يکشنبه ٢٠ آوريل ٢٠٠٨ - ٠۱ اردیبهشت ۱٣٨٧
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]