۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه

نماد بالدار اهورامزدا

از: دانش‌نامه‌ی آريانا


فهرست مندرجات

[نماد][نمادهای زرتشتی]


نماد پیکر بالدار که در دیدگاه متداول باستان‌شناسان و ایران‌شناسان، نگارهٔ اهورامزدا شناخته می‌شود، و گاهی هم آن را نماد فروهر می‌نامند، در واقع، نماد خورشید بالدار در فرهنگ خاورمیانه و در تمدن مصر، سوریه، و آشور است که تاریخ طولانی دارد و نماد فروهر اقتباسی از آن است[۱].


نامیدن نماد پیکر بالدار به‌عنوان فروهر به قرن نوزدهم میلادی بر می‌گردد و مدرکی دال بر این که این نماد وابسته به دین زرتشتی باشد وجود ندارد. دانشمندان همواره در مورد نماد فروهر اختلاف نظر داشته‏‌اند. بسیاری از نوشته‌‏های علمی، این نماد را اهورامزدا می‌‏دانند، اما در دین زرتشت، اهورامزدا انتزاعی است و هیچ‏ تصویری برای او قائل نیستند. تصویر انسانی بالای نماد بالدار، هیچ هویت خاصی ندارد و هیچ مدرکی هم دال بر این‏که تصویر زرتشت باشد، موجود نیست.[٢]


[] ریشه‌شناسی
[] نمادشناسی
[] تاریخچه[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]- زرین‌پوش، فرزانه. فروهر نگارهٔ بالدار زرتشتیان، پاییز ۱۳۸۴، صص ۲۱-۲۲.
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]