۱۳۹۱ آبان ۲۳, سه‌شنبه

بودجه سال ۱۳۹٢ افغانستان

از: دانش‌نامه‌ی آريانا

بودجه سال ۱۳۹٢ افغانستان


فهرست مندرجات

[اقتصاد افغانستان][بودجه‌های افغانستان]


بودجۀ سال مالی ۱۳۹۲ افغانستان، توسط وزارت مالیه این کشور ۳٦٦.۲ میلیارد افغانی (معادل ۷ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است[۱] که از آن جمله ۳.۷ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای و ۳.۲ میلیارد دلار بودجه عادی (جاری) است. ۴۶ درصد آن از کمک‌های خارجی و ۵۴ درصد دیگر از منابع داخلی تامین می‌شود.


پیش‌بینی بودجه سالانه ۱۳۹٢

طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۲ افغانستان را که عمر زاخیلوال، وزیر مالیه (دارایی) این کشور، روز سه شنبه ۱٦ آبان ۱۳۹۱ خورشیدی (٦ نوامبر ۲٠۱۲ میلادی)، به مجلس سنا ارائه کرد. این طرح شامل ۳٦٦.۲ میلیارد افغانی (معادل ۷ میلیارد دلار) است که از آن جمله ۱۹٦ میلیارد افغانی (۳.۷ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای و ۱۷۰ میلیارد افغانی (۳.۲ میلیارد دلار) بودجه عادی (جاری) است. زاخیلوال در مجلس سنا گفت که ۴٦ درصد این بودجه از کمک‌های خارجی و ۵۴ درصد دیگر از منابع داخلی تامین شده است[٢]. در حالی که، بودجه سال ۱۳۹۱، مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار بود، که از آن جمله ۲.۷ میلیارد آن مربوط به بودجه عادی (جاری) و بقیه بودجه توسعه‌ای بود.

بودجه سال ۱۳۹۱، برای ۹ ماه - از اول حمل (فروردین) تا آخر قوس (آذر) بود. اما بودجه سال ۱۳۹۲، برای ۱۲ ماه - از اول جدی (دی) تا آخر قوس سال آینده - پیش‌بینی شده است. به‌این ترتیب، به‌نظر می‌رسد که پس از این، آغاز سال مالی افغانستان، اول جدی خواهد بود[٣].

به‌گفته‌ی وزیر مالیه، ۲۱ درصد از این بودجه عادی ۱۳۹۲ به راهسازی، ۱۱ درصد به نوسازی و بازسازی نیروگاه‌های برق آبی و شبکه‌های برق‌رسانی، ۹ درصد به کشاورزی، ۸ درصد به تحصیلات عالی و چهار درصد به بخش بهداشتی اختصاص یافته است[۴].

وی هم‌چنین افزود که ۲۸ درصد از بودجه توسعه‌ای به وزارت دفاع و ۱۶ درصد دیگر به کشاورزی و توسعه روستایی، ۱۳ درصد به امور پلیس و ۱۱ درصد دیگر به آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است[۵].


تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه سال ۱۳۹٢


طرح بودجه ملی افغانستان پس از آن که دو بار از سوی مجلس نمایندگان به‌دلیل «عدم توازن» رد شد، روز یکشنبه، اول دلو (بهمن) ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید.[٦]

تنها تغییرات اعمال شده در این بودجه، شامل افزایش یک میلیون دلار برای ساخت فرودگاه ولایت زابل و نیم میلیون دلار دیگر برای ساخت جاده‌ای در ولایت غزنی است.

محمد امیریار، رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس افغانستان گفت این مبلغ از طرح‌های عمرانی دیگر کاسته شده و برای اجرای این دو طرح افزوده شده، ولی به‌طور کلی در سقف بودجه تغییری نیامده است.

پیشتر انتقاد نمایندگان این بود که چرا ۸۶ میلیون دلار برای مصرف دفتر رئیس جمهوری و ۵۸۲ میلیون دلار تحت عنوان «کد احتیاط» در نظر گرفته شده که صلاحیت مصرف آن بهکلیک دست رئیس جمهوری است.

اسدالله سعادتی، عضو مجلس افغانستان گفت: «کد احتیاط از کدهایی است که اکثراً از آن‌ها سوءاستفاده صورت می‌‌گیرد، در اختیار ریاست جمهوری است و در موارد سیاسی از آن‌ها استفاده می‌شود.»

اختصاص یافتن ۷۰ میلیون دلار دیگر برای رفع بحران بانک خصوصی کابل ‌بانک، از دیگر مواردی بود که نمایندگان بر آن اعتراض داشتند، اما رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس روز یکشنبه گفت که این مسأله هم باید مورد تایید قرار بگیرد چرا که پرداخت بخشی از کمک‌‌های بین‌‌المللی منوط به تصویب آن شده است.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه (دارایی)، ضمن آن که انتقادهای نمایندگان در مورد افزایش طرح‌‌های عمرانی را موجه دانست، گفت که دولت افغانستان پول کافی برای اجرای این درخواست‌ها ندارد.

به گفتۀ زاخیلوال، از حدود سه میلیارد دلار بودجه عمرانی، حدود یک میلیارد آن در بخش امنیتی در نظر گرفته شده و دو میلیارد دیگر در سایر بخش‌ها.

او همچنین افزود که مجموع این پول به دو بخش «اختیاری و غیراختیاری» تقسیم می‌‌شود که بخش اختیاری آن به‌طور کامل تحت کنترل دولت است و بخش غیراختیاری آن از محل کمک‌های خارجی تامین می‌شود که صلاحیت مصرف آن هم به‌طور کامل در اختیار دولت نیست.

وزیر مالیه افزود که در بودجه توسعه‌ای «پولی که ما از خود داریم، تنها صد میلیون دلار است» و این پول پاسخگوی همه نیازمندی‌های کشور نیست.

طرح بودجه در آخرین روزهای قبل از تعطیلات زمستانی مجلس نمایندگان تصویب شده و آن‌گونه اسدالله سعادتی گفت، بیشتر نمایندگان به‌دلیل این که مایل بودند به تعطیلات بروند، به‌طرح پیشنهادی بودجه رای دادند.


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]- این تجزیه و تحلیل سال آینده صورت خواهد گرفت.[] جُستارهای وابسته

بودجه
بودجه‌های افغانستان
بودجه سال ۱۳۹۰ افغانستان
بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

۱۲۳۴۵٦٧٨۹۱٠۱۱۱٢۱۳۱۴۱۵۱٦۱٧۱٨۱۹٢٠٢۱٢٢٢۳٢۴رده‌ها:علوم کاربردیاقتصاداقتصاد افغانستان