۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

مالاریا

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[بیماری‌های انگلی][تک‌یاختگان]


مالاریا (به انگلیسی: Malaria)، مهم‌ترین بیماری انگلی و یکی از مسایل مهم بهداشتی تعدادی از کشورها بخصوص کشورهای گرمسیری دنیا است که با نام‌های چون پالودیسم، تب و لرز، تب نوبه و تب متناوب نیز نامیده می‌شود. این بیماری به‌صورت عفونت حاد در بیشتر موارد وخیم و گاهی طولانی و با ویژگی‌های تب متناوب و لرز، کم‌خونی و بزرگی طحال و گاه با ویژگی‌های ساده یا کشنده دیگر خودنمایی می‌کند. اهمیت این بیماری به‌خاطر شیوع زیاد و مرگ‌ومیر قابل توجه ‌است.

انگل مالاریا توسط پشه‌ای به‌نام آنوفل به انسان منتقل می‌شود که شامل چندین گونه می‌باشد. پشه آنوفل حامل انگل مالاریا بیش از پشه‌هایی که ناقل این بیماری نیستند جذب بوی بدن انسان می‌شود و بوی عرق پا بیشتر از بوی سایر اعضا اشتهای پشه‌های ناقل بیماری را برای گزیدن تحریک می‌کند.

بنابر آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۱۹ میلیون نفر در دنیا مبتلا به مالاریا شده‌اند و ۶۶۰ هزار نفر بر اثر این بیماری مرده‌اند.

مالاریا در افغانستان نیز شناسایی شده است. در این کشور معضل مالاریا جدی است و حدود ده میلیون نفر در محدوده‌ کانون‌های مالاریا زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان بهداشت جهانی در افغانستان، حدود ۹۴۰ هزار نفر مشکوک به مالاریا هستند و تقریبا نیم میلیون مورد تایید شده است.


[] واژه‌شناسی

مالاریا یک واژۀ ایتالیایی و به‌معنای «هوای بد» است و منظور از آن تعریف بیماری با ویژگی‌های تب متناوب است که ایتالیایی‌ها در گذشته وجود آن را ناشی از هوای بد و مناطق باتلاقی می‌دانستند.


[] تاریخچه




[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.



[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها








[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]