۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

سرطان پستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[پستان][سرطان]


سرطان پستان (به انگلیسی: Breast cancer؛ به آلمانی: Brustkrebs)، یکی از سرطان‌های شایع در زنان است. این سرطان در صورتی که به موقع تشخیص داده‌ شود به‌راحتی قابل درمان است. نماد بین‌المللی آگاهی بخشی درباره سرطان پستان، روبان صورتی است.


[] نشانه‌های سرطان سینه
[] عوامل بیماری
[] طبقه‌بندی
[] تشخیص و درمان


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]