۱۳۹۲ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

موج

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[فیزیک][پدیده‌های فیزیکی]


موج (به انگلیسی: Wave؛ به آلمانی: Welle)، از لحاظ دانش فیزیک، به هر آشفتگی یا نوسان (حركت‌های رفت و برگشتی) در محیط که از طریق ماده در فضا یا فضازمان منتشر می‌شود[۱] و اغلب حامل انرژی است، گفته می‌شود[٢].


به‌طور کلی، موج‌ها به‌دو دسته امواج طولی و امواج عرضی تقسیم می‌شوند. در امواج طولی، سرعت انتشار موج موازی با حرکت نوسانی آن است، در حالی که، در امواج عرضی این سرعت عمود بر آن است[٣]. افزون بر این، امواج بر دو حالت كلی مكانيكی و الكترو مغناطيسی طبقه‌بندی می‌شوند[۴].


[] واژه‌شناسی

موج (جمع آن امواج)، از نظر لغت، واژۀ عربی است به‌معنای جنبش و چین‌خوردگی سطح آب که در اثر وزش باد و طوفان یا افتادن چیزی در آب پیدا می‌شود؛ در فارسی کوهه و آبخیز و خیز آب هم گفته شده است[۵]. اما در اصطلاح دانش فیزیک، موج، حرکت نوسانی است که انرژی را از یک نقطه به‌نقطه‌ی دیگر حمل می‌کند[٦].


[] ...

[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط الهه محمدی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج ٢، ص ۱٨٦۴
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]