۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

استالف

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[استان کابل][شهرستان‌های کابل]


استالف (به انگلیسی: Istalif (District)؛ به آلمانی: Istalif یا Estalef)، یکی از شهرستان(ولسوالی‌)های استان (ولایت) کابل در خاور افغانستان است که مرکز آن نیز استالف نامیده می‌شود. جمعیت این شهرستان نزدیک به ۲۹۸۰۰ نفر است و بیشتر مردم آن تاجیک بوده و اقلیتی از پشتون‌ها و هزاره‌ها نیز در این منطقه زیست دارند. استالف، از محلات تفریحی کابل است.


[] ...
[] ...
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]