۱۳۹۲ مرداد ۴, جمعه

اتمر، محمدحنیف

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


محمدحنیف اتمر (زادۀ ۱٣۴٧ خ - )، یکی از اعضای مؤسس حزب حق و عدالت افغانستان است[۱] که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی در وزارت‌های انکشاف دهات، معارف و امور داخله (کشور) به‌عنوان وزیر کابینه حامد کرزی خدمت کرده است[٢].


[] زندگی‌نامه

محمدحنيف اتمر فرزند محمدآصف اتمر، در سال ۱٣۴٧ خورشیدی در ولايت (استان) لغمان زاده شد[٣] و تحصيلات خود را، در سال ۱٣٧٧، در رشته مطالعات انكشاف دهات به درجه معادل ليسانس، در كالج سيليوك انگلستان به پایان برد[۴]. سپس، به درجۀ فوق‌لیسانس (ماستری) در رشته‌ی روابط بين‌المللی و مدیریت امور کشورهای بعد از جنگ از دانشگاه يارك انگلستان نایل آمد و همچنین، ديپلوم خود را در تكنولوژی اطلاعات و كامپيوتر از همان دانشگاه به‌دست آورد[۵].

وی قبل از تحصیل، زمانی که جوان بود در اداره خدمات امنیت دولتی (خاد)، در دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، خدمت می‌کرد و در طول جنگ افغان شوروی، در برابر مجاهد می‌جنگید[٦]. پس از سقوط دولت کمونیستی در افغانستان و تسلط مجاهدین بر این کشور، به پاکستان رفت و سپس به انگلستان پناهنده شد[٧].

از سال ۱٣٧۱ تا ۱٣٧٣ به‌عنوان مشاور در طرح و اجرای برنامه‌های بشری و بازسازی با موسسات خيريه افغانی در پاكستان و افغانستان مشغول به‌کار شد و از ۱٣٧٣ تا ۱٣٧۹ به‌عنوان مدير عمومی برنامه‌های كميته ناروی برای افغانستان خدمت می‌کرد و از ۱٣٧۹ تا جوزا ۱٣٨۱ به‌سمت معاون مدیر عمومی كميته نجات بين‌المللی برای افغانستتان مشغول به‌کار بود[٨].

حنیف اتمر، از نخستین اعضای کابینه افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید به رهبری حامد کرزی بوده است. وی در سرطان (تیرماه) ۱٣٨۱، به‌عنوان وزير احيا و انكشاف دهات (احیا و توسعه روستاها)، در دولت انتقالی اسلامی افغانستان گماشته شد و حدود دو سال در این سمت کار کرد[۹]. پس از نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در سال ۱٣٨۵ وزیر معارف (آموزش و پرورش) شد و در ٣٠ میزان (آبان ماه) سال ۱٣٨٧، به‌دنبال تغییرات گسترده در کابینه، به‌عنوان وزیر امور داخله (کشور) آغاز به‌کار کرد که تا سال ۱۳۸۹ در این مقام خدمت می‌کرد[۱٠]. وی پس از حمله راکتی شورشیان به «جرگه مشورتی صلح» در سال ۲۰۱۰، از سمت خود به‌عنوان وزیر داخله استعفا کرد[۱۱] و اکنون عضو حزب حق و عدالت است که در ۱۲ عقرب ۱۳۹۰ خورشیدی، در کابل تأسیس شد[۱٢].


[] آثار

آثار چندی از اتمر به نشر رسيده است که از جمله می‌توان به آثار زیر اشاره کرد:

  • «انكشاف نهادهای غير حكومتی در جهان رو به انكشاف»، این کتاب به زبان انگليسی در انگلستان چاپ شده است.
  • «از سخن‌پردازی به واقعيت: نقش كمكهای بشری در روند صلح در افغانستان»، این کتاب به زبان انگليسی در انگلستان چاپ شده است.
  • «كمك بشری، جنگ و صلح در افغانستان: چه درسی را بايد آموخت؟»، این کتاب به زبان انگليسی در انگلستان چاپ شده است.
  • «سياست و كمك‌های بشری در افغانستان و عواقب آن برای مردم افغانستان»، این کتاب به زبان انگليسی در انگلستان چاپ شده است.
  • «افغانستان يا يك جنگ يتيم»، به زبان انگلیسی[۱٣]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]- پیشنهاد حزب حق و عدالت برای تغییر نظام انتخابات در افغانستان، وب‌سایت بی‌بی‌سی (بخش افغانستان): چهارشنبه ٠۹ مه ٢٠۱٢ - ٢٠ اردیبهشت ۱٣۹۱
[۱٢]-
[۱٣]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]