۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

سربلند، عبدالمجید

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[چهره‌های سیاسی افغانستان][حزب دمکراتیک خلق]


عبدالمجید سربلند (زادۀ ۱٣۱٨ خ - درگذشتۀ ۱٣۹٠ خ)، حقوقدان، عضو کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق افغانستان، وزیر اطلاعات و فرهنگ و معاون نخست‌وزیر جمهوری دموکراتیک افغانستان بود[۱].


[] زندگی‌نامه

عبدالمجید سربلند در سال ۱٣۱٨ خورشیدی، در شهر قندهار زاده شد[٢]. آموزش دورۀ ابتدایی را در زادگاه خود به پایان برد و تحصیلات عالی را در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه به انجام رسانید[٣]. پس از آن، به‌عنوان حقوقدان، آموزگار مدرسه و کارمند دولت مشغول به‌کار بود[۴] و در سال‌های حاکميت سياسی حزب دمکراتیک خلق افغانستان، به‌عنوان وزير اطلاعات و کلتور، معاون صدراعظم جمهوری دموکراتيک افغانستان و سپس، سفير دولت افغانستان در کوبا خدمت کرد[۵].

سربلند، در ۱٢ سرطان ۱٣۵٦، هنگامی که فرکسیون‌های خلق و پرچم باهم اتحاد کردند، وارد کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق افغانستان شد[٦] و در زمان کودتای هفتم ثور ۱٣۵٧، عضو این کمیته مرکزی بود[٧] و در ششم قوس همان سال، بر اساس پلینوم کمیته مرکزی حزب، به اتهام توطئه بر ضد انقلاب ثور و ضد دولت جمهوری دمکراتیک افغانستان و ضد حزب دمکراتیک خلق افغانستان، از عضویت کمیته مرکزی به عضویت آزمایشی حزب تنزل مقام داده شد[٨]. پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ارتش شوروی، در ششم جدی ۱٣۵٨، دوباره عضو کمیته مرکزی حزب شد[۹] و به‌مقام وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان رسید[۱٠]. سپس، وی تا اوایل حکومت دکتر نجیب‌الله، در سال ۱٣٦۵، به‌عنوان معاون رئیس شورای وزیران مشغول به‌کار بود[روزنامۀ حقیقت انقلاب ثور، ۱۵ ثور ۱٣٦۵][۱۱].

سربلند، در سوم سرطان ۱۳۹۰ (٢۴ ژوئن ٢٠۱۱)، بر اثر بیماری سرطان در هفتادودو سالگی در امارت متحده عربی درگذشت[۱٢].


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]- پنجشیری، دستگیر، ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ج ۱، ص ۱٦٢
[٧]- سالنامۀ افغانستان (د افغانستان کلنی)، شمارۀ ۴۴، سال ۱٣۵٨، کابل: ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلتور.
[٨]- همان‌جا
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]