۱۳۹۲ شهریور ۳, یکشنبه

افغان فیلم

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


افغان فیلم که در افغانستان به‌نام موسسۀ افغان فلم (به انگلیسی: Afghan Film Organization با مخفف AFO) یا ریاست افغان فلم نیز یاد می‌شود، شرکت فیلم‌سازی دولتی افغانستان است که در سال ۱٣۴٧ خورشید بنیاد نهاده شده و زیرمجموعۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است[۱].


[] تاریخچه

افغان فیلم، در سال ۱٣۴٧ خورشید (۱۹٦٨ میلادی)، به‌عنوان یک واحد زیر مجموعۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به‌کمک «نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی» (USAID)، تأسیس، تجهیز و در شهر کابل به فعالیت هنری آغاز کرد[٢]. در این زمان، موسسۀ افغان فیلم به آموزش دانشجویان در عرصۀ فیلم‌سازی پرداخت و شماری زیادی از فیلم‌سازان جوان را به‌منظور فراگیری تحصیلات عالی، بیشتر به کشورهای اتحادشوروی سابق، ایران و هند فرستاد[٣].از راست به چپ: دکتر رفیق یحیایی، احمدظاهر، دو نفر کارمند ریاست گرزندوی، عبدالصمد آصفی و خلیل‌الله سعید - بامیان[۴]
[] تشکیلات

از لحاظ تشکیلاتی، در رأس موسسه افغان فیلم، یک رئیس قرار دارد و سه مدیریت جداگانه زیر نظر او کار می‌کند:

  • مدیریت تولید و تخنیک
  • مدیریت تورید و مراقبت سینماها
  • مدیریت اداری


[] رئیس‌های افغان فیلم

از آغاز تأسیس افغان فیلم تا کنون افراد زیر، ریاست این موسسه هنری را به عهده داشته است:

  • عبدالخالق عليل
  • عبدالواحد نظری
  • لطيف احمدی
  • صدیق برمک
  • ابراهیم عارفی


[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]- نگرانی فلم‌سازان افغان از تاریخچۀ سینما در کشور، مجلۀ افق، ۲۱ میزان ۱۳۹۱
[۴]- این نگاره از صفحۀ فیسبوک آقای زلمی رزمی گرفته شده است. به نوشتۀ آقای رزمی، در زمانی که این تصویر گرفته شده است، احمدظاهر کارمند دفتر مونتاژ افغان فیلم بود.
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]