جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۲ مرداد ۱۷, پنجشنبه

افغان، آزادخان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[تاریخ ایران][افغان‌ها]


آزادبیگ سلیمان‌خیل هوتکی غلجایی ملقب به آزادخان افغان (زادۀ ۱۷۰۵ م[۱] - درگذشتۀ ۱۷۸۱ م[٢])، که پس از فتح شهر کابل توسط نادرشاه افشار به سپاه او پیوست و در لشکرکشی او به هندوستان شرکت کرد و تا پایان کار شاه افشار در خدمت وی به سر می‌برد[٣]. او از ابراهیم‌شاه، برادرزاده نادر، لقب خانی دریافت کرد[۴] و بعد از مرگ نادر، یکی از مدعیان تاج و تخت ایران بود[۵] که پس از شکست ابراهیم‌خان از شاهرخ میرزا، ارومیه را تصرف کرد[٦] و مدتی شاه ایران کنونی شد[٧].


[] زندگی‌نامه
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: سیدعلی آل‌داوود، آزادخان افغان، از: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]- گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌، م‍ج‍م‍ل‌‌ال‍ت‍واری‍خ‌ پ‍س‌ از ن‍ادر، ص ۱۸۲.
[۴]- همان‌جا، ص ۱۸۴.
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]