۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

جمعیت جهان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[جهان][جمعیت‌شناسی]


جمـعــیـت جـهــان (بـه انگلـیـســــی: World population؛ بـه آلمـانــی: Weltbevölkerung)، به کلّ تعداد افراد بشر بر روی زمین در مقطعی از زمان گویند[۱]. جمعیت کره زمین بر اساس برآورد اداره آمار آمریکا در اکتبر ۲۰۱۲ بیش از ۷ میلیارد و ۴۶ میلیون نفر برآورد می‌شود[٢].


[] تاریخچه

در سال ۱٨٠۱ هنگامی که نخستین سرشماری کامل در جهان انجام شد، جمعیت جهان یک میلیارد نفر اعلام شد. در آن سال چین ٢۹۵ میلیون، هند ۱٣۱ میلیون، روسیه ٣۱ میلیون، فرانسه ٢٧ میلیون، امپراتوری عثمانی ٢۱ میلیون، آلمان ۱۴ میلیون، اسپانیا ۱۱ میلیون، بریتانیا ۱٠ میلیون و ایرلند و آمریکا ۱٠ میلیون جمعیت داشتند.


[] ...
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- جمعیت جهان، از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]