۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

پغمان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[کابل][شهرستان‌های کابل]


پغمان (به انگلیسی: Paghman)، یکی از شهرستان‌های مهم استان کابل در افغانستان است[۱]. باغ‌های این شهرستان از جاذبه‌های بسیار بالایی برخوردار است و به‌یکی از مکان مهم برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است[٢]. جمعیت آن بر طبق برآورد رسمی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در سال ۱۳٨۱ خورشیدی (٢٠٠٢ میلادی)، حدود ۱٢٠٬٠٠٠ نفر بوده‌ است که که ٧٠٪ پشتون و ۳٠٪ تاجیک را دربر می‌گیرد[٣].


[] موقعیت جغرافیایی

شهرستان پغمان در حد فاصل مدار ۳۴°۳۵′ شمالی ۶۸°۵۷′ شرقی قرار گرفته[۴] و از شهرستان‌های غربی استان کابل است[۵]. این شهرستان از شمال با ...، از شرق با ...، از جنوب با ... و از غرب با ... مرتبط است[٦].

موقعیت پغمان در استان کابل[] تاریخچه

زمانی که شاه امان‌الله و شهبانو ثریا طرزی از اروپا بازگشتند، شاه امان‌الله، طرح‌های معماری اروپاییان را به ارمغان آورد و در ورودی شهرستان پغمان دروازه‌ی (تاق ظفر) به‌یاد ماندنی به‌سبک تاق پیروزی پاریس احداث کرد.
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]